Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070111
N
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

070111
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ZÁKLADNÝCH ORGANICKÝCH CHEMIKÁLIÍ

Špecifikácie služby