Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070104
N
Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

Detail služby

070104
iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ZÁKLADNÝCH ORGANICKÝCH CHEMIKÁLIÍ

Špecifikácie služby