Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
061305
N
Sadze z pecí a komínov

Detail služby

061305
sadze z pecí a komínov
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

Špecifikácie služby