Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
061304
N
Odpady zo spracovania azbestu

Detail služby

061304
odpady zo spracovania azbestu
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

Špecifikácie služby