Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
061302
N
Použité aktívne uhlie okrem 06 07 02

Detail služby

061302
použité aktívne uhlie okrem 06 07 02
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

Špecifikácie služby