Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
061301
N
Anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné biocídy

Detail služby

061301
anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné biocídy
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

Špecifikácie služby