Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
061101
O
Odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika

Detail služby

061101
odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY ANORGANICKÝCH PIGMENTOV A KALÍV

Špecifikácie služby