Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
061002
N
Odpady obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

061002
odpady obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH DUSÍK, CHEMICKÝCH PRO

Špecifikácie služby