Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
060999
Odpady inak nešpecifikované

Detail služby

060999
odpady inak nešpecifikované
Katalóg odpadov|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH FOSFOR A Z CHEMICKÝCH

Špecifikácie služby