Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
060904
O
Odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03

Detail služby

060904
odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH FOSFOR A Z CHEMICKÝCH

Špecifikácie služby