Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
060903
N
Odpady z reakcií na báze vápnika obsahujúce nebezpečné látky alebo nimi kontaminované

Detail služby

060903
odpady z reakcií na báze vápnika obsahujúce nebezpečné látky alebo nimi kontaminované
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH FOSFOR A Z CHEMICKÝCH

Špecifikácie služby