Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
060902
O
Troska obsahujúca fosfor

Detail služby

060902
troska obsahujúca fosfor
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH FOSFOR A Z CHEMICKÝCH

Špecifikácie služby