Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
060802
N
Odpady obsahujúce nebezpečné chlórsilány

Detail služby

060802
odpady obsahujúce nebezpečné chlórsilány
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA KREMÍKA A JEHO DERIVÁTOV

Špecifikácie služby