Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
060704
N
Roztoky a kyseliny, napríklad kontaktná kyselina

Detail služby

060704
roztoky a kyseliny, napríklad kontaktná kyselina
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA HALOGÉNOV A HALOGÉNOVÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

Špecifikácie služby