Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
060703
N
Kal sulfátu bárnatého obsahujúci ortuť

Detail služby

060703
kal sulfátu bárnatého obsahujúci ortuť
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA HALOGÉNOV A HALOGÉNOVÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

Špecifikácie služby