Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
060702
N
Aktívne uhlie z výroby chlóru

Detail služby

060702
aktívne uhlie z výroby chlóru
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA HALOGÉNOV A HALOGÉNOVÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

Špecifikácie služby