Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
060701
N
Odpady z elektrolýzy obsahujúce azbest

Detail služby

060701
odpady z elektrolýzy obsahujúce azbest
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA HALOGÉNOV A HALOGÉNOVÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

Špecifikácie služby