Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
060699
Odpady inak nešpecifikované

Detail služby

060699
odpady inak nešpecifikované
Katalóg odpadov|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH SÍRU, ZO SÍRNYCH CHEM

Špecifikácie služby