Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
060603
O
Odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02

Detail služby

060603
odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH SÍRU, ZO SÍRNYCH CHEM

Špecifikácie služby