Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
060602
N
Odpady obsahujúce nebezpečné sulfidy

Detail služby

060602
odpady obsahujúce nebezpečné sulfidy
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH SÍRU, ZO SÍRNYCH CHEM

Špecifikácie služby