Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
060503
O
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 06 05 02

Detail služby

060503
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 06 05 02
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|KALY ZO SPRACOVANIA KVAPALNÉHO ODPADU V MIESTE JEHO VZNIKU

Špecifikácie služby