Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
060405
N
Odpady obsahujúce iné ťažké kovy

Detail služby

060405
odpady obsahujúce iné ťažké kovy
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY OBSAHUJÚCE KOVY INÉ AKO UVEDENÉ V 06 03

Špecifikácie služby