Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
060404
N
Odpady obsahujúce ortuť

Detail služby

060404
odpady obsahujúce ortuť
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY OBSAHUJÚCE KOVY INÉ AKO UVEDENÉ V 06 03

Špecifikácie služby