Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
060399
Odpady inak nešpecifikované

Detail služby

060399
odpady inak nešpecifikované
Katalóg odpadov|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA SOLÍ, ICH ROZTOKOV A OXIDOV KOVOV

Špecifikácie služby