Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
060316
O
Oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15

Detail služby

060316
oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA SOLÍ, ICH ROZTOKOV A OXIDOV KOVOV

Špecifikácie služby