Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
060315
N
Oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy

Detail služby

060315
oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA SOLÍ, ICH ROZTOKOV A OXIDOV KOVOV

Špecifikácie služby