Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
060314
O
Tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13

Detail služby

060314
tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA SOLÍ, ICH ROZTOKOV A OXIDOV KOVOV

Špecifikácie služby