Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
060311
N
Tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy

Detail služby

060311
tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA SOLÍ, ICH ROZTOKOV A OXIDOV KOVOV

Špecifikácie služby