Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
060204
N
Hydroxid sodný a hydroxid draselný

Detail služby

060204
hydroxid sodný a hydroxid draselný
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ZÁSAD

Špecifikácie služby