Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
060103
N
Kyselina fluorovodíková

Detail služby

060103
kyselina fluorovodíková
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA KYSELÍN

Špecifikácie služby