Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
060102
N
Kyselina chlorovodíková

Detail služby

060102
kyselina chlorovodíková
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA KYSELÍN

Špecifikácie služby