Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
050604
O
Odpad z chladiacich kolón

Detail služby

050604
odpad z chladiacich kolón
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA UHLIA

Špecifikácie služby