Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
050110
O
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 05 01 09

Detail služby

050110
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 05 01 09
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY

Špecifikácie služby