Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
050109
N
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

050109
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY

Špecifikácie služby