Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
050106
N
Kaly obsahujúce olej z údržby prevádzok alebo zariadení

Detail služby

050106
kaly obsahujúce olej z údržby prevádzok alebo zariadení
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY

Špecifikácie služby