Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
040222
O
Odpady zo spracovaných textilných vlákien

Detail služby

040222
odpady zo spracovaných textilných vlákien
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z TEXTILNÉHO PRIEMYSLU

Špecifikácie služby