Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
040221
O
Odpady z nespracovaných textilných vlákien

Detail služby

040221
odpady z nespracovaných textilných vlákien
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z TEXTILNÉHO PRIEMYSLU

Špecifikácie služby