Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
040220
O
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 04 02 19

Detail služby

040220
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 04 02 19
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z TEXTILNÉHO PRIEMYSLU

Špecifikácie služby