Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
040219
N
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

040219
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z TEXTILNÉHO PRIEMYSLU

Špecifikácie služby