Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
040217
O
Farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16

Detail služby

040217
farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z TEXTILNÉHO PRIEMYSLU

Špecifikácie služby