Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
040216
N
Farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

040216
farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z TEXTILNÉHO PRIEMYSLU

Špecifikácie služby