Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
040215
O
Odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14

Detail služby

040215
odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z TEXTILNÉHO PRIEMYSLU

Špecifikácie služby