Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
040214
N
Odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúšťadlá

Detail služby

040214
odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúšťadlá
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z TEXTILNÉHO PRIEMYSLU

Špecifikácie služby