Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
040109
O
Odpady z vypracúvania a apretácie

Detail služby

040109
odpady z vypracúvania a apretácie
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z KOŽIARSKEHO A KOŽUŠNÍCKEHO PRIEMYSLU

Špecifikácie služby