Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
040108
O
Odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chróm

Detail služby

040108
odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chróm
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z KOŽIARSKEHO A KOŽUŠNÍCKEHO PRIEMYSLU

Špecifikácie služby