Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
040107
O
Kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm

Detail služby

040107
kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z KOŽIARSKEHO A KOŽUŠNÍCKEHO PRIEMYSLU

Špecifikácie služby