Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
040106
O
Kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce chróm

Detail služby

040106
kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce chróm
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z KOŽIARSKEHO A KOŽUŠNÍCKEHO PRIEMYSLU

Špecifikácie služby