Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
040103
N
Odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fázy

Detail služby

040103
odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fázy
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z KOŽIARSKEHO A KOŽUŠNÍCKEHO PRIEMYSLU

Špecifikácie služby