Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
030311
O
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10

Detail služby

030311
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY A SPRACOVANIA CELULÓZY, PAPIERA A LEPENKY

Špecifikácie služby