Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
030310
O
Výmety z vlákien, kaly z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie

Detail služby

030310
výmety z vlákien, kaly z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY A SPRACOVANIA CELULÓZY, PAPIERA A LEPENKY

Špecifikácie služby